• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/07/17 ساعت 23:06

    مدتی پس از انتشار شایعات سوء استفاده جنسی مردان ایرانی که به عتبات می‌روند از زنان عراقی,مشابه همین شایعات را درباره زائران عراقی که به #مشهد می‌آیند منتشر کردند, و اینک به گران کردن کاذب چند برابره بهای ارز پرداختند تا هرچه می‌توانند ازحضور ایرانیان در راهپیمایی #اربعین بکاهند.