• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/16 ساعت 19:39

    منابع خبری از تیراندازی در یک باشگاه شبانه شهر تولوز #فرانسه خبر می‌دهند. گزارش‌های اولیه حاکی است دست کم یک نفر کشته شده است.