• یکی از رفقا پماد لازم شده بود هی داشت فکر میکرد که چطور بره از این پزشکا پماد بگیره، اخر سر رفت گفت «سیدی البماد عرق سوز» هلال احمریه گفت داداش عرق سوز شدی؟ ایرانی بود …