• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/07/16 ساعت 22:23

    ۲- آثار و نتایج این افت‌وخیز بر حوزه عمومی و حوزه پولی و مالی کشور چیست؟ ۳- چگونه می‌توان آن را در نقطه مطلوب متوقف کرد و بازار را آرام و تثبیت کرد. #دلار