• آقای وزیر شما سری به مناطق محروم،مناطق زلزله زده ، حاشیه‌های شهر‌های بزرگ و حاشیه همین تهران و بسیاری از روستاها بزنید متوجه میشوید اگرخودتان نمیتوانید یک نماینده بفرستین بیبنید چقدر کودک از مهر جا ماندن یکی از دلایلش هم نبود مدرسه است عمل کنید