• مرتضی براری   barari_ir@

    1397/07/16 ساعت 09:52

    ما با دایر کردن مراکز ماهواره‌ای و ارسال ماهواره در مدار، می‌توانیم به کشورهای منطقه و دنیا خدمات ارائه کنیم. مراکز و شرکت‌های ماهواره‌ای در اروپا هستند که داده‌های ماهواره‌ای خود را رایگان عرضه می‌کنند.
    #فضا
    #ماهواره