• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/07/16 ساعت 17:33

    دونالد ترامپ اخیرا پیشنهادی را ارائه کرده که درصورت تصویب دریافت گرین کارت برای مهاجران کم درآمد از سراسر جهان که قصد زندگی در آمریکا را دارند، بسیار دشوار خواهد شد. #trump #Refugees