• فوت دانش آموز بر اثر ریزش دیوار مدرسه مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفته دنیا ویسی" دانش‌آموز پایه اول دبستان روستای گرماش شهرستان سنندج، بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه جان خود را از دست داد.بارها هشدار داده‌ایم که مدارس استان فرسوده اند امامسئولان توجه‌ای نکردند @sm_bathaei