• مرتضی براری   barari_ir@

  1397/07/16 ساعت 09:43

  ماهواره‌هایی در دنیا وجود دارد که داده‌های رایگان در اختیار کسب‌وکارها می‌گذارند.
  مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در فناوری فضایی، تامین داده‌ها و در اختیار کسب‌وکارها قرار دادن است.
  وظیفه دیگر ما قابل استفاده بودن داده‌های ماهواره برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها است.
  #فضا
  #ماهواره