• مرتضی براری   barari_ir@

    1397/07/16 ساعت 09:43

    ماهواره‌هایی در دنیا وجود دارد که داده‌های رایگان در اختیار کسب‌وکارها می‌گذارند. مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در فناوری فضایی، تامین داده‌ها و در اختیار کسب‌وکارها قرار دادن است. وظیفه دیگر ما قابل استفاده بودن داده‌های ماهواره برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها است. #فضا #ماهواره