• پس ازجنجالهای فراوان روزگذشته سرانجام لایحه #CFT در #مجلس، طرح وتصویب شد. دراین بین،فارغ از ارزشگذاری آراء موافق ومخالف،دونکته حائز اهمیت بود: ۱.حضور مسوولانه وشایسته تقدیر خانم #سلحشوری علیرغم بیماری ۲.حضور غیرمسوولانه ۸نماینده که یا رای ندادند یا رای ممتنع دادند #نماینده_مردم