• رئیس #سازمان_فضایی کشور از آمادگی این سازمان برای پرتاب سه #ماهواره به #فضا تا پایان امسال خبر داد و گفت؛ «پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این ماهواره‌ها پرتاب شوند و شاهد موفقیت دانشمندان ایرانی در عرصه باشیم. پرتاب انسان به فضا نیز از جمله برنامه‌ها است» | https://goo.gl/NBJoU۱