• پارک دانشجو فقط شباش …اونجایی که نمیتونی بین باقالی و لبو و بلال و جیگر و فلافل و آش یکی رو انتخاب کنی.