• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/07/16 ساعت 19:47

    جناب عطریانفر!نمی گویم باج ولی دینتان به لاریجانی را خوب ادا می‌کنید ولی بدانید تاریخ درباره سیاست ورزی مسئولانه اخلاقی و اصلاح طلبانه دکتر عارف، قضاوت خواهد کرد. او نه آنقدر تفریط می‌کند که در اصول گرایی مضمحل شود و نه آنقدر افراط که مجبور به اعتراف نادرست علیه رفقایش شود.