• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/07/16 ساعت 11:59

    فرشاد پیوس: با غیرت بازیکنان و دانش #برانکو پرسپولیس پتانسیل قهرمانی در آسیا را دارد #پرسپولیس در حال حاضر به فینال لیگ قهرمانان صعود نکرده و نباید کار را تمام شده دانست