• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/07/16 ساعت 09:54

    رای انفصال از خدمت #سیف در بهمن ۹۶ رئیس کل دیوان محاسبات کشور: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد