• و این یعنی درد پول و بودجه بیشتر. یعنی اینی که تا الان تو جیبمون ریختین کمه بیشترش کنین :)