• این زوج مراسم عقد و عروسی خود را در استادیوم برگزار کردند، آن هم قبل از شروع بازی تیم محبوب شان مالاتیا اسپور #ترکیه که به آن تعصب دارند. * بخشی از زندگی یعنی همین؛ لذت بردن از آنچه دوستش داری، انجام دادن کاری که از ته دل خوشحالت می‌کند … #ازدواج #استادیوم