• از یکیشون بپرسید دوستان قضیه چی بود ؟ اصلا #FATF چیه ؟ CFT چیه ؟ چه اتفاقی قراره بیوفته با تصویبش ؟ کسی چیزی نمیدونه اتوبوسی جمع شدند فقط شعار بدند