• خبرنگار ایسنا رفته و از تجمع دلواپسان کنار مجلس گزارش گرفته خبرنگار :FATF چیست؟ معترض: نمی‌دانم معترض دیگر :فقط ۸۰ کشور عضو FATF هستند. این‌ها کشورهایی هستند که حکومت، مجلس و نیروی نظامی ندارند معترض دیگر: از این لوایح اطلاع دقیقی ندارم اما دشمن دنبال جهانی‌سازی است