• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/07/15 ساعت 10:00

    جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با دستگیری این متهم، افزود: طبق گزارش‌ها متهم در برخی استان‌ها نیز پرونده دارد. در مورد دستگیری سایر متهمان نیز دستورات لازم صادر شده است #سکه_ثامن