• مدیرکل اداره بهزیستی ایلام گفته آمار اقدام به خودکشی در این استان بالاست زیرا خودکشی این افراد که قریب به اتفاق ، بوسیله اسلحه وشلیک به سر صورت می‌گیرد، همگی منجر به مرگ می‌شود.