• من یونایتد، #پرسپولیس سالهای بعد ازاستیلای پروین(دوره اول)واستانکورابه یاد می‌آورد.سالهایی که تیم افتاد دست استیلی ودرخشان ودایی و …دیگرهرگزشبیه آن تیم هولناک دهه۶۰و۷۰ نبود.پرسپولیس بعدازدست به دست شدن با وضعیتی روبه قبله به برانکو رسیدواحیا شد. برانکوی یونایتد کیست؟