• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/07/14 ساعت 21:36

    آنهایی که راه‌حل مسائل اقتصادی ما را در ارتباط با غرب و هضم شدن در نظام جهانی و پذیرش قواعد آن‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند، ما را فریب می‌دهند. اگر راست می‌گویید ساخت بیمار اقتصاد #ایران را درست کنید و توزیع عادلانه ثروت ایجاد کنید. #خیانت_FATF #نه_به_FATF