• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/07/13 ساعت 10:52

    #پزشکیان: به‌هم‌ریختگی در #دولت را قبول ندارم/ مشکل کشور #وزرا نیستند/برای مقابله بادشمنان خارجی بایددر داخل #ستاد_جنگ_اقتصادی تشکیل دهیم/مشکلات باعدم تشکیل ستاد جنگ قطعاًقابل حل شدن نیست و هر فرد یا مسئولی که بخواهدتصمیمی بگیرد قطعاً عواقب منفی خواهد داشت http://tn.ai/۱۸۴۴۷۴۷