• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/07/13 ساعت 14:03

    جایزه #صلح_نوبل ۲۰۱۸ به دنیس موکویگی، پزشک کنگویی، و نادیا مراد، زن ایزدی قربانی تجاوز جنسی داعش، «برای تلاش آنها جهت پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی به عنوان سلاح در جنگ و درگیری مسلحانه،» اعطا شد _ ایرنا