• #حالا_خورشید امروزبرنامه‌اش راباکلیپی آغاز کردکه شکرخداهمه حاضران درآن مرد بودند؛یعنی در تمام فضای موجود در فیلم؛تاکسی کافی‌شاپ خیابان،فقط سیبیل بود که پاشنه هایشان ور کشیده‌و راهی شده اند. البته دروغ نگویم گویا از آن چند کبوتری که مشغول دانه خوردن بودند چند تایی ماده هم بود.