• جدیدن کسی به گوشی ام زنگ میزند با صدای گویندگان خبر میگوید:«اگر تا به حال موفق نشده ایددرآزمون ارشد شرکت کنید …».قبلن پیامک میزدن بلاکشون کردم،حالا زنگ میزنن،پس فردا لابدمیان دم خونه خفتم میکنن پس اون فردا هم حتمن مدرک قاب کرده رو میدن پیک بیاره! اماپولشو میگیرن!