• به گفته معاون حمل‌ونقل و ترافیک #قم فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با وجود استقبال مردم، #غیرقانونی است و تاکنون خواسته‌های شهرداری قم را نپذیرفته‌اند. «خواسته ما واگذاری اولویت سفر به #تاکسی‌‌ها است، امرارمعاش تاکسی‌داران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.» https://goo.gl/f۶UhpL