• یک چیز دیگر هم می‌خواستم که البته دیر شده، ولی دفعه بعد تو چمن هم نروید.