• درس خواندن روی زمین با گذشت ۱۲ روز از سال تحصیلی جدید دانش آموزان دبستان گلستان در آبادان روی موکت درس می‌خوانند ..منبع عصر ایران