• سید امیر سیاح   amirsayah1@

    1397/07/10 ساعت 20:31

    شب بعدجراحی میکروبها حمله می‌کنند به زخم مواجب بگیران سعودی باتمام قوا #حمله_روانی کرده‌اند که #سقوط_دلار موقتی‌است کسانیکه بانرخ بالا ارزوطلا خریده‌اند هم با آنها همنواهستند هرایرانی که قلم یاتریبونی دارد دلخوریها از #روحانی را کناربگذارد وبه کمک دولت بشتابد امشب شب بعد جراحیست