• یک روز سرآزشیمی آلی خانم دکتر بقایی دردانشکده منابع طبیعی باید الکل واستون گیری میکردیم مثلن از پوست خیارو …گرفتیم وتایید شد.ناگهان دکتر بقایی باآن هیبت حاضرشد بالای سر مان،چرا؟ چند قطره متانول یا الکل چوب به محصول اضافه کند،مبادا کسی محصولش رابچشد یا ببرد. متانول سمی است!