• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/07/09 ساعت 20:55

    مدیر عامل آسایشگاه #کهریزک با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی فعلی مشکلات عدیده‌ای برای آسایشگاه ایجاد کرده است گفت: در ادامه این شرایط ما در آینده نزدیک از ملحفه و پارچه به جای #پوشک برای #سالمندان و معلولان استفاده خواهیم کرد. /تسنیم