• داود باقري   davood_db@

    1397/07/09 ساعت 13:04

    توافق ایران و اروپا بازار‌های مالى ایران را متعادل‌تر خواهد کرد . قیمت #سکه و #دلار کاهش خواهد یافت و امکان مبادلات مالى بین بازرگانان ایران و شرکاى تجارى خارج از #سوئیفت انجام خواهد شد . مخالفان تصویب #FATF در مجلس چقدر به فکر معیشت مردم هستند ؟ آنها را به مردم معرفى کنیم !