• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1397/07/08 ساعت 21:02

    چقدر در انواع صف‌ها منتظر باشیم که ثابت کنیم اگر یکی از راهکارهای برگشت ارز حاصل از #صادرات ، واردات است چرا برای یک #صادرکننده که امروز باید سرباز آزاد میدان نبرد باشد، اینهمه مانع وجود… https://www.instagram.com/p/BoXHv۶۹AjS۰/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱o۹۹۷۰۱g۴ua۳m …