• برای رئیس اتحادیه هتلداران مشهد که شایعه سوء استفاده جنسی را مطرح کرده بود پرونده قضایی تشکیل شد و مدیر مسئول روزنامه شهروند هم راهی دادسرای رسانه شد/دانا