• ژست احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام . به نظرتون به کی داره میخنده ؟ چرا داره علامت پیروزی نشون می‌ده ؟