• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/07/08 ساعت 16:17

    ‍ سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، از تکمیل سامانه تبادل اطلاعات سازمانهای مردم نهاد، سامانه گزارشات ارزیابی زیست محیطی و همچنین شروع طراحی چندین سامانه الکترونیکی دیگر خبر داد. http://yon.ir/Nrng۸