• من یکی از اون لاغر باریکام که تو ۶ نفره جا بهم نمیرسه،اما برای ۷ نفره شدن هی بهم پیشنهاد می‌دن. از اونا اصرار و از من انکار که جاتونو تو رو خدا تنگ نکنین اما در واقع دلم برا له شدن خودم می‌سوزه!