• باشگاه #پرسپولیس به دلیل مشکلات مالی اتوبوسش را فروخت،کشتی فرنگی به دلیل مشکلات ارزی قادر نیست درهمه اوزان در مسابقات خارجی شرکت کند، سیب زمینی‌ و گوجه هم که آنطور، وزیر بهداشت و‌تزهای مشعشعش که اینطور ولی #دلار مسئاله یک درصد مردم ایران است!خب گند زدن دیگر چه شکلی است؟