• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/07/07 ساعت 15:58

    دادستان تهران با اشاره به پرونده #قاچاق تلفن همراه : در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه وارد کند https://www.yjc.ir/۰۰S۲Od