• دلم میخواست یک جلسه کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای با #رییس_جمهور #روحانی داشتم و درباره ناامیدی این روزهای مردم و البته نسل خودم حرف بزنم به عنوان خبرنگار اجتماعی و بدون هیچ تعارفی …