• آقای مورینیو، عزیز، برادر، پف … دیگه بقیه شو نگم. یا درستش کن یا بیا برو. درستش که نمی‌تونی بکنی پس بیا برو … وستهام ۳- ۱ منچستریونایتد