• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/07/07 ساعت 16:28

    مردم کدام کشورها با ۲ زبان آشنایی دارند و چند درصد؟ ۹۹٪ لوکزامبورک ۹۷٪ لیتوانی ۹۵٪ لتونی ۹۴٪ دانمارک ۹۲٪ اسلوانی ۹۲٪ سوئد ۸۹٪ مالت ۸۶٪ استونی #languages