• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/07/07 ساعت 22:18

    #محمدباقرقالیباف در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین: در شرایط فعلی ما همه مسئولیم. من قبلا هم اشاره کردم امروز جنگ روانی دشمن اثر تخریبی اش از فشار اقتصادی بیشتر است. وقتی ضعف و ناکارآمدی وجود دارد دشمن یک حرف نیمه راست می‌زند و صدها حرف دروغ بر آن سوار می‌کند