• کیان عبداللهی   biman64@

    1397/07/06 ساعت 14:08

    اولش که نطق نتانیاهو رو شنیدم باورم نشد داره میگه دوقوزآباد!هرکس باادبیات شفاهی ایرانیها آشناباشه میفهمه #تورقوزآباد یاهمون اصطلاحاً #دوقوزآباد یعنی چی.طراحان این عملیات فریب علیه #نتانیاهو باید تمجید و تشویق اساسی بشن. جناب نتانیاهو! خیلی ساده عرض کنم که «#اسکل» شدی رفت!