• اون دسته از استقلالیا که زمان قهرمانی استقلال خوزستان، اومدن تو خیابون جیغ و‌دست و هورا و تبریک به عبدالله گواردیولا و‌ شعبه دوممونه و اینا، بعد از نتیجه امروز مقابل تراکتورسازی، با شعبه دومشون همدردی می‌کنن؟! استقلال خوزستان ۰- ۶ تراکتورسازی