• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/07/05 ساعت 17:06

    کارشناس #منوتو توصیه می‌کند مردم اجناس ضروری راخریداری کنند و پس از گرانتر شدن آن را بفروشند. رذالت آن کارشناس به کنار، به نظر می‌رسد گردانندگان #منوتو، #ایران_اینترنشنال و #بی_بی_سی آشکارااصول حرفه‌ای را قربانی جلب رضایت سرمایه گذارانی می‌کنند که برای براندازی خیلی عجله دارند.