• عربستان سعودی به تروریست‌های اهواز وعده ۵ هزار دلاری به علاوه اقامت در هر کشور اروپایی که بخواهند داده بود. یعنی کسانی که حرف از آزادی ایران و ایرانی می‌زنند حاضرند با گرفتن حدود ۸۰ میلیون خون هموطنانشون رو بریزن! تصویر تزئینی نیست!