• سجاد حسینی   esmhoseini@

    1397/07/04 ساعت 14:16

    متاسفانه این اقدامات صرفا در مرحله تصویب قانون منجمد می‌شوند و ضرب العجلی برای اجرا و نظارت نخواهند داشت.